IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Structura

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) a fost înființată prin OUG 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, fiind instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare. În ceea ce privește domeniul de activitate, Agenția desfășoară activități precum:
a) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepția amenajărilor sau părților de amenajare preluate de federații, precum și a amenajărilor carora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și în cadrul carora s-au constituit organizații;
b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;
c) scoaterea din funcțiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătățiri funciare sau părti de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile OUG 82/2011;
d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătățiri funciare;
e) realizarea de investiții pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și execuția de noi amenajări;
f) informarea și instruirea în domeniul îmbunătățirilor funciare;
g) realizarea și asigurarea funcționării sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;
h) asigurarea alimentarii cu apa a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale, prin amenajările de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa, în condițiile legii;
i) prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare către organizații, federații și alte persoane fizice și juridice;
j) cooperarea internațională, în limitele împuternicirii acordate de minister;
k) desfășurarea altor activități de interes public prevăzute de prezenta ordonanța de urgență.