IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
Administrare patrimoniu

Amenajarile de îmbunatatiri funciare aflate în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunatatiri Funciare se compun din:

  • Lucrarile din amenajarile de irigatii care cuprind prize, statii de pompare de baza inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune, transport si distributie a apei de irigatii pâna la statiile de pompare de punere sub presiune inclusiv constructiile hidrotehnice si instalatiile aferente, statiile de pompare de punere sub presiune, retele interioare de irigatii formate din conducte, constructiile hidrotehnice si instalatiile aferente, lucrari de alimentare si evacuare a apei din orezarii

  • Lucrarile din amenajarile de desecare cu evacuare prin pompare si/sau gravitationala care cuprind canale colectoare, principale, secundare, canale de desecare de ordin inferior (tertiare) cu statiile de pompare si constructiile hidrotehnice aferente si reteaua de drenaj subteran compusa din drenuri absorbante si colectoare.

  • Lucrari din amenajarile pentru combaterea eroziunii solului, care cuprind lucrari de combatere a eroziunii de adâncime prin baraje, traverse, praguri, consolidari de mal, ziduri de sprijin, plantatii antierozionale a eroziunii de suprafata prin terase, benzi si fâsii înierbate, valuri de pamânt si lucrari de evacuare a apei prin captari izvoare, drenaj inchis canale (de coasta, marginale), debusee si constructiile hidrotehnice (caderi, podete) aferente

  • Cladiri de productie si administrative

  • AMENAJĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ÎN ROMÂNIA

  • AMENAJĂRI DE IRIGAŢII ÎN ROMÂNIA

  • AMENAJĂRI DE DESECARE-DRENAJ

  • AMENAJĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Irigaţii
10.630 km - Canale de irigaţii
26.700 km - Conducte îngropate
2.710 buc.- Staţii de pompare
870 buc.- Construcţii de exploatare

Desecări
56.600 km - Canale de desecare
32.414 km - Poduri şi podeţe
736 buc. - Staţii de pompare
508 buc. - Construcţii de exploatare

Drenaje
40.660 km - Drenuri colectoare şi absorbante

Combaterea eroziunii solului
13.220 km - Canale
6.861 km - Debuşee
55.664 buc.- Căderi, baraje, praguri
29.835 buc.- Podeţe
7.183 km - Amenajări ravene
28.050 km - Drumuri de exploatare
103 buc.- Construcţii de exploatare