IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Informaţii de interes public

 

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului “Reabilitarea statiei de pompare de bază SPA1 Nedeia, a staţiilor de repompare SRP3 Segarcea, SRP4, SRP5 şi SRP7, a canalului de aducţiune CA4, precum şi a canalelor de distribuţie CD6,CD6a, CD7, CD7a, CD8, CD8a din amenajarea de irigaţii Nedeia - Măcesu, judeţul Dolj” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea statiei de pompare de bază SPA1 Nedeia, a staţiilor de repompare SRP3 Segarcea, SRP4, SRP5 şi SRP7, a canalului de aducţiune CA4, precum şi a canalelor de distribuţie CD6,CD6a, CD7, CD7a, CD8, CD8a din amenajarea de irigaţii Nedeia - Măcesu” propus a fi amplasat în judeţul Dolj, localităţiile Calopăr, Segarcea, Dranic, Lipovu şi Gighera

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila adresa Brăila, jud. Brăila, Str. Vapoarelor, nr. 13, solicită la A.P.M. Vrancea obţinerea autorizaţiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.12, pentru activitatea de irigaţii ce se desfăşoară în amenajarea de irigaţii Ciorăşti - Măicăneşti, situată în judeţul Vrancea

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA, titular al proiectului «Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Latinu-Vădeni, judeţul Brăila» anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul «Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Latinu-Vădeni, judeţul Brăila», propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul comunelor Măxineni, Siliştea şi Vădeni

A.N.I.F.- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE BUZAU, titular al proiectului ,,Reabilitari si completari constructii hidrotehnice in amenajarea de combatere a eroziunii solului BH Calnau, judetul Buzau”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzau, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reabilitari si completari constructii hidrotehnice in amenajarea de combatere a eroziunii solului BH Calnau, judetul Buzau”, propus a fi amplasat în comuna Murgesti

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, faza a - II - a, judeţul Brăila” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată şi fără evaluarea impactului aszpra corpurilor de apă de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, faza a - II - a, judeţul Brăila” propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa), judeţul Vrancea (extravilan comunele Măicăneşti şi Năneşti) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Scorţaru Nou)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I, judeţul Brăila” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată şi fără evaluarea impactului aszpra corpurilor de apă de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I, judeţul Brăila” propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Racoviţa)

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitarea staţiei SPR Cotu Văleni şi a canalelor de aducţiune CD Monofilare , CD1 Monofilare din Amenajarea Brateşul de Sus, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în comunele Tuluceşti, Folteşti Măstăcani şi Vlădeşti, jud. Galaţi

A.N.I.F. - Filiala Teritorială de Imbunătățiri Funciare Galați, solicită Reînnoirea Autorizațiilor de Mediu pentru amenajările hidroameliorative: Câmpia Covurlui, Tecuci Nicorești și Brateșul de Sus, care prevăd desfășurarea activităților de irigații, desecare și combaterea eroziunii solului pe raza județului Galați

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Latinu-Vădeni, judeţul Brăila“, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul comunelor Măxineni, Siliştea şi Vădeni

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea titular al proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de imbunătițiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin", anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de imbunătițiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin", propus a se amplasa în extravilan UAT-urile Macin și Carcaliu, jud.Tulcea

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila, anunţă că a depus Documentaţia Tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea: irigaţii, desecare şi drenaj, desfăşurată în amenajările hidroameliorative: Terasa Brăilei, Insula Mare a Brăilei, Ialomiţa - Călmăţui, Terasa Viziru, Nămoloasa – Măxineni, Ianca - Surdila Greci, Călmăţui - Gropeni – Chiscani, Grădiştea - Făurei – Jirlău, Latinu – Vădeni, Lunca – Râu – Buzău, Brăila – Dunăre – Siret, Noianu – Chiscani, Bazin Hidrografic Călmăţui, amplasate în judeţul Brăila

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de imbunătițiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin", propus in extravilan UAT-urile Macin și Carcaliu, jud.Tulcea

Anunt din data de 11.03.2019 privind luarea deciziei etapei de încadrare de către ANPM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitare infrastructura principala de irigații Câmpia Covurlui, județul Galați", propus a fi amplasat în: parțial intravilan și extravilan comuna Litiești

Anunt din data de 18.02.2019 privind Reînnoirea Autorizațiilor de Mediu pentru amenajările hidroameliorative: Câmpia Covurlui, Tecuci Nicorești și Brateșul de Sus, care prevăd desfășurarea activităților de irigații, desecare și combaterea eroziunii solului pe raza județului Galați

Anunt din data de 29.01.2019 privind depunere solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, faza a - II - a, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa), judeţul Vrancea (extravilan comunele Măicăneşti şi Năneşti) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Scorţaru Nou)

Anunt din data de 29.01.2019 privind depunere solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Racoviţa)

"Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Moldova Sud Galați, titular al proiectului ,,Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Şiviţa, SPE Stoicani, şi SPE Drăculeşti din amenajarea de desecare Brateşul de Sus, jud. Galați” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Şiviţa, SPE Stoicani, şi SPE Drăculeşti din amenajarea de desecare Brateşul de Sus, jud. Galați” propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Măstăcani, Tuluceşti, Folteşti şi Frumuşiţa, jud. Galati."

Anunt din data de 27.11.2018 privind luarea deciziei de emitere a aprobarii de dezvoltare fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Reabilitarea si retehnologizarea amenajarii complexe de irigatii Ciorasti - Maicanesti, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii, etapa I”

Anunt din data de 13.11.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Reabilitarea si retehnologizarea amenajarii complexe de irigatii Ciorasti - Maicanesti, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii, etapa I”

Anunt din data de 07.11.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea statiei SPR Cotu Valeni si a canalelor de distributie CD Monofilare, CD1 Monofilare din Amenajarea Bratesul de Sus, jud. Galati"

Anunt din data de 19.10.2018 referitor la decizia etapei de încadrare de către APM Dolj privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea staţiei de Pompare de Desecare SPR Nedeia din Amenajarea Bistreţ - Nedeia - Jiu" judetul Dolj

Anunt din data de 20.09.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea Amenajarii de irigatii Sinoe, judetul Constanta"

Anunt din data de 18.09.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea Terasa Ialomita - Calmatui, judetul Braila"

Anunt din data de 03.09.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Babadag, judetul Tulcea"

Anunt din data de 03.09.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Calmatui II, judetul Braila"

Anunt din data de 21.08.2018 privind luarea deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea Pietroiu - Stefan cel Mare, judetul Ialomita"

Anunt din data de 21.08.2018 privind luarea deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea hidroameliorativa Terasa Ialomita Calmatui, judetul Ialomita"

Anunt din data de 09.08.2018 privind luarea deciziei de emiterea aprobarii de mediu pentru proiectul "Reabilitare SPAE LATA din Amenajarea de desecare 23 August - Isaccea, judetul Tulcea"

Anunt din data de 01.08.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Pietroiu - Stefan cel Mare" judetul Ialomita

Anunt din data de 01.08.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Hidroameliorativa Terasa Ialomita Calmatui, judetul Ialomita

Anunt din data de 24.07.2018 privind luarea deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Terasa Brailei"

Anunt din data de 16.07.2018 privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Calmatui II, judetul Braila"

Anunt din data de 13.07.2018 privind luarea deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău, Judeţul Brăila"

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Campia Covurlui, judetul Galati"

Anunt din data de 05.07.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Babadag, judetul Tulcea"

Anunt din data de 02.07.2018, privind luarea de către APM Braila a deciziei pentru etapa de încadrare pentru proiectul "Reabilitare staţie de desecare SPE Valea Encii din Amenajarea Terasa Brăilei, jud. Brăila"

Anunt din data de 21.06.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea Terasa Ialomita-Calmatui, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan unitatile administrativ teritoriale Rosiori, Zavoaia, Dudesti, Baraganul, Insuretei, Victoria, Bertesii de Jos

Anunt din data de 18.06.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare staţie de desecare SPE Valea Encii din amenajarea Terasa Brăilei, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila,comuna Traian

Anunt din data de 12.06.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea statiilor de desecare SPR Sivita, SPE Stoicani si SPE Draculesti din amenajarea de desecare Bratesul de Sus, judetul Galati"

Anunt din data de 06.06.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău, judetul Brăila"

Anunt din data de 30.05.2018, privind luarea deciziei asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale din incinta Insula Mare a Brailei, judetul Braila - lot 4"

Anunt din data de 22.05.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Terasa Brailei"

Anunt din data de 21.05.2018, privind decizia etapei de incadrare de catre APM Braila pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii complexe de irigatii Terasa Viziru, judetul Braila"

Anunt din data de 18.05.2018, privind decizia etapei de incadrare de catre APM Bacau pentru proiectul "Reabilitarea atatiei de baza SPA Sascut, a statiei SRPA Sascut si a conductei de refulare SPA-SRPA in amenajarea de irigatii Sascut-Valea Seaca"

Anunt din data de 15.05.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare SPAE LATA din amenajarea de desecare 23 August-Isaccea, judetul Tulcea"

Anunt din data de 14.05.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila pentru proiectul "Reabilitarea navei plutitoare cu numar de inmatriculare 2435 si decolmatarea nisei la statia SP1 Gropeni km 196, Amenajarea Terasa Brailei, judetul Braila"

Anunt din data de 11.05.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea statiei de baza SPA Sascut, a statiei SRPA Sascut si a conductei de refulare SPA-SRPA in amenajarea de irigatii Sascut-Valea Seaca, judetul Bacau"

Anunt din data de 25.04.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii complexe de irigatii Terasa Viziru, judetul Braila"

Anunt din data de 24.04.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Constanta pentru proiectul "Reabilitarea canalelor CA1 si CA2 Galesu din amenajarea de irigatii Carasu-Galesu, judetul Constanta"

Anunt din data de 13.04.2018: «A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DUNĂREA INFERIOARĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea navei plutitoare cu nr. de înmatriculare 2435 şi decolmatarea nişei la staţia SP 1 Gropeni km 196, Amenajarea Terasa Brăilei”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Gropeni.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Brăila, str. Vapoarelor, nr. 13, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila.»

Anunt din data de 20.03.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dolj pentru proiectul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Nedeia-Macesu, judetul Dolj"

Anunt din data de 26.02.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Braila pentru proiectul " Reabilitarea statiei de baza SPA IM Gheorghiu si a nisei de la km 221 - navele 2444 si 2443", amplasat in jud. Braila, com. Stancuta