IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
IN MEMORIAM


Academicianul Doctor HORAŢIU IOANIŢOAIA s-a stins din viaţă pe data de 3.12.2007 în urma unui groaznic accident.

Născut în anul 1927, a urmat cursurile liceale şi universitare în Bucureşti, fiind angajat încă din anul 1951 la Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare (IPA - ISPIF).

În perioada anilor 1951 - 1962 a elaborat cu multă competenţă studii hidrogeologice care au stat la baza elaborării unor proiecte ample de îmbunătăţiri funciare.

În perioada anilor 1962 - 1970 în cadrul institutelor IPACH şi ISPIFGA a pus bazele metodologice în regim barat privind proiectarea drenajelor în cadrul incintelor de la Dunăre din zona de influenţă a lacurilor de acumulare a hidrocentralelor Porţile de Fier II, Turnu Măgurele - Nicopol, Cernavodă şi Dinogeţia.

După obţinerea titlului de doctor în domeniul hidrogeologiei agricole, în calitate de cercetător ştiinţific principal gradul I, în cadrul Institutului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje a depus o activitate ştiinţifică de peste trei decenii abordând o tematică vastă care a cuprins probleme de hidrogeologie agricolă, desecări - drenaje şi consultanţă ştiinţifică.

A efectuat lucrări de studii, cercetări şi a elaborat documentaţii de dezvoltare pentru o bună parte din teritoriile interesate la amenajări de irigaţii şi desecări - drenaje din Câmpia Română, Lunca Dunării, luncile şi depresiunile interioare. A participat de asemenea, la elaborarea de documentaţii tehnice cu / pentru parteneri străini (Bulgaria, Iran, Yemen).

Activitatea prioritară : folosirea apelor subterane în proiectarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi de dezvoltare rurală, alimentări cu apă potabilă şi pentru irigaţii şi desecare - drenaj (drenaj vertical, îndeosebi), prevenirea şi eliminarea excesului de umiditate, impactul lucrărilor asupra condiţiilor de mediu, prevenirea şi combaterea poluării apelor subterane.

A elaborat peste 400 lucrări de studii, cercetări şi de dezvoltare (din care 65 publicate), unele cu caracter de noutate în domeniu şi caracter aplicativ.

A fost membru corespondent şi în ultimii ani membru plin al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Prin stingerea din viaţă a Academicianului Doctor ing. HORAŢIU IOANIŢOAIA, Sectorul de Îmbunătăţiri Funciare a pierdut un pilon de bază, un specialist cu o vastă experienţă în domeniu, care pe tot parcursul activităţii sale tehnico-ştiinţifice a dovedit multă competenţă, tenacitate, implicare totală în activitate.

Materialul ce se prezintă este ultimul său articol într-un subiect controversat care l-a preocupat şi în rezolvarea căruia s-a angajat cu dăruire.

 

Nicolae MORARU

Inginer Consilier INCDIF ,,ISPIF" Bucureşti

 
 
Un secol (1906-2006) de lucrări de îndiguiri şi amenajări hidroameliorative în lunca Dunării
dr. geo. Horaţiu Ioaniţoaia *)
*) Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare
dr. ing. Virgil Dobre *)
ing. Nicolae Moraru *)