IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
Asociaţia pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România

Asociaţia pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România

 
Constituiti ca membri ai Asociatiei pentru Imbunatatiri Funciare si Constructii Rurale din Romania(A.I.F.C.R) putem fi un glas mai puternic, un partener de discutii pentru structurile administrative si sindicale, fara a ne confunda cu acestea.

 
      Situatia juridica
      Asociatia pentru Imbunatatiri Funciare si Constructii Rurale din Romania (A.I.F.C.R ) este o asociatie profesionala, non-guvernamentala infiintata prin sentinta civila nr.1558/1.06.1990 a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti (dosar nr.1578/P.J/1990).
      Persoana juridica fara scop patrimonial - A.I.F.C.R. are Cod de inregistrare fiscala 6038420/11.08.1994 emis de Ministerul Finantelor, iar in anul 2003 si-a reactualizat situatia juridica in conditiile legii, avand Certificatul de inscriere in registrul special nr.1558/04.03.2003, eliberat de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti.
      A.I.F.C.R.functioneaza pe baza de statut propriu.
      Infiintarea asociatiei s-a impus din nevoia pastrarii integritatii sectorului de imbunatatiri funciare aflat la inceputul anilor '90 in plin proces de restructurare si de restrangere a activitatilor specifice, fiind afectate in egala masura cercetarea, proiectarea, executia si exploatarea lucrărilor de imbunatatiri funciare.
      AIFCR reuneste prin libera adeziune specialisti din cercetare, invatamant, proiectare, executie si exploatarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, care isi aduc aportul la desfasurarea activitatilor de imbunatatiri funciare din Romania.

      Sediul actual al A.I.F.C.R. este in Bucuresti, sos. Oltenitei nr.35-37, sector 4, cod postal 041293, in cladirea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare R.A, parter, cam. 7.

      Scopul si obiectivele principale
      Scopul principal al A.I.F.C.R. este afirmarea importantei lucrarilor de imbunatatiri funciare in viata economica si sociala a tarii, in vederea practicarii unei agriculturi moderne si durabile si sustinerea sectorului de imbunatatiri funciare in conditiile integrarii in Uniunea Europeana.
      A.I.F.C.R. sprijina promovarea unor politici si strategii realiste de dezvoltare a lucrărilor de imbunatatiri funciare - irigatii, desecare-drenaj, combaterea eroziunii solului, aparare impotriva inundatiilor, de constructii rurale si de protectie a mediului in Romania.
      De asemenea, A.I.F.C.R urmareste si contribuie la imbunatatirea performantelor in activitatile de studii, cercetare, proiectare, executie si exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare.

      Obiectivele principale 

 • Transmiterea informatiilor din tara si din strainatate, legate de scopul si obiectivele Asociatiei, catre membrii sai;
 • Participarea la imbunatatirea si completarea cadrului legislativ existent in domeniul imbunatatirilor funciare;
 • Promovarea politicilor de protectia mediului in domeniul imbunatatirilor funciare in concordanta cu principiile Uniunii Europene;
 • Orientarea activitatii de cercetare stiintifica spre introducerea de tehnici si tehnologii moderne;
 • Urmarirea impactului amenajarilor de imbunatatiri funciare asupra mediului inconjurator si statuarea rolului acestora in dezvoltarea din punct de vedere ecologic al zonei rurale;
 • Organizarea de intruniri, seminarii si simpozioane stiintifice;
 • Participarea in tara si strainatate la actiuni ale organismelor si organizatiilor care au in programul lor preocupari referitoare la specificul sectorului de imbunatatiri funciare;
 • Intarirea legaturii cu invatamantul universitar de specialitate si initierea de actiuni pentru revitalizarea invatamantului liceal si postliceal de profil;
 • Editarea Revistei "Imbunatatiri Funciare si Constructii Rurale" care sa cuprinda comunicari, referate stiintifice si informatii asupra programului si activitatilor Asociatiei;
 • Editarea de calendare personalizate si distribuirea acestora catre membrii Asociatiei.

      Prin editarea Revistei "Imbunatatiri Funciare si Constructii Rurale" A.I.F.C.R intentioneaza sa dea posibilitatea celor interesati sa-si exprime deschis opiniile si preocuparile, gazduind cu generozitate articolele, referatele, comunicarile studentilor, doctoranzilor, inovatorilor, specialistilor.
      De asemenea, in toti acesti ani, Revista "Imbunatatiri Funciare si Constructii Rurale" prin colegiul sau redactional, a informat cu obiectivitate specialistii asupra problemelor generate de transformarile ce au avut loc in sctorul de imbunatatiri funciare, in contextul general al tranzitiei pe care o traverseaza tara noastra.

      Componenta si structura
      Activitatea AIFCR este desfasurata pe baza adeziunii liber exprimate de persoane fizice si juridice care activeaza in domeniul imbunatatirilor funciare sau domenii inrudite, avand drepturile si indatoririle membrilor cotizanti prevazute de statutul Asociatiei.
      Acestia sustin financiar, prin achitarea cotizatiei, activitatile legate de scopul si obiectivele A.I.F.C.R.
      A.I.F.C.R. este reprezentata, prin membrii afiliati, in toate judetele tarii si in Municipiul Bucuresti.
      Structurile A.I.F.C.R sunt: Conventia Nationala, Consiliul de Conducere format din 15 persoane si Biroul Executiv format din 5 persoane.

      Finantarea activitatii
      Se realizeaza prin cotizatiile membrilor colectivi sau individuali, sponsorizari, donatii.
      Incepand cu data de 1 iulie 2005, potrivit noilor reglementari, Contul IBAN al Asociatiei pentru Imbunatatiri Funciare si Constructii Rurale din Romania deschis la C.E.C - Sucursala Sector 4 Bucuresti - Agentia Alexandru Obregia - Conturi Organizatii este: RO52CECEB40343RON0340981 Cod fiscal R 6038420

      Actiuni AIFCR in anul 2007 

 • Participarea la cea de-a II-a Consfatuire Nationala a Specialistilor din Imbunatatiri Funciare , tema fiind " Îmbunătăţirile Funciare în perspectiva unei agriculturi europene".
 • Participarea ca si consultant la finalizarea proiectului legislativ privind restructurarea sectorului de imbunatatiri funciare, transferul management-lui irigatiilor de la SNIF catre Organizatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI), reabilitarea amenajarilor de irigatii existente
 • Participarea la consultatiile publice organizate de catre MADR - ANIF pentru dezbaterea studiilor de impact asupra mediului pentru obiectivele cuprinse in Proiectul de Prevenire si Management al Dezastrelor finantat printr-un credit extern finantat de catre Banca Mondiala;
 • Participarea la manifestarile tehnice si stiintifice interne si internationale in domeniul imbunatatirillor funciare si de protectie a mediului;
 • Acordarea de asistenta tehnica de specialitate agentilor economici si membrilor AIFCR interesati;
 • Participarea la atestarea persoanelor juridice care pot desfasura activitati de imbunatatiri funciare;
 • Urmarirea modului de realizare a Programului de repunere in functiune a amenajarilor de irigatii in campania anului 2007;
 • Informarea periodica a membrilor AIFCR cu actiunile desfasurate de catre Asociatie;
 • Completarea site-lui de internet al AIFCR cu informatii actualizate (periodic);
 • Participarea la simpozionul "Managementul integrat al resurselor de apă"

      Organizatoric:

 • Desfasurarea sedintelor Consiliului de Conducere (semestrial) si Biroului executiv (permanent);
  • Urmarirea incasarii cotizatiilor de la membrii AIFCR;
  • Popularizarea activitatii AIFCR pentru afilierea unor noi membri;
 • Solutionarea problemelor curente de AIFCR in conformitate cu programele aprobate de Biroul executiv.

 

  Comunicarea cu A.I.F.C.R

  Posta: Bucuresti, Sos. Oltenitei, 35 - 37, cod postal 041293, Sector 4.
  Telefon: ( 021 ) 332.30.55 / 332.13.51
  Fax: ( 021 ) 332.21.83
  e-mail: centrala@anif.ro
  Website: www.anif.ro