IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
Asocia?ia pentru Îmbunata?iri Funciare oi Construc?ii Rurale din România

Asociaţia pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România

document PDF - 234 KB Consfătuirea Naţională a specialiştilor din îmbunătăţiri Funciare, ediţia a III-a - 29 februarie - 2 martie 2008, Olăneşti, judeţul Vâlcea
 
Materiale prezentate de invitaţi
document PDF - 9 MB Soluţii complete pentru irigaţii
Constantin Toma, director general SC Grup Romet SA Buzău
document PDF - 9 MB
arhiva ZIP - 29 MB Soluţii noi de combatere a eroziunii solurilor şi stabilizarea versanţilor - Tehnologia Prati Armati
Cristina Anton, director departament - S.C.Proexrom SRL Iaşi
arhiva ZIP - 29 MB
arhiva ZIP - 31 MB Prevenirea alunecărilor de teren şi stabilizarea versanţilor prin metode moderne de drenaj de adâncime - drenuri sifon, drenuri electropneumatice
Dan Carastoian, director departament - S.C.Proexrom SRL Iaşi
arhiva ZIP - 31 MB
document Powerpoint - 90MB Studii, proiectare, consultanţă
S.C. Aquaproiect SA Bucureşti - Gheorghe Brătianu, director tehnic
document Powerpoint - 90 MB
document Powerpoint - 8.7 MB

Canal Magistral Siret - Bărăgan
S.C. Aquaproiect SA Bucureşti - Gheorghe Brătianu, director tehnic
document Powerpoint - 8.7 MB

document PDF - 1 MB Sistemul informatic şi de comunicaţii al ANIF şi integrarea acestuia în sistemul informatic al ANAR
Cornel Vintilă, director general SC Edata SRL Bucureşti
document PDF - 1 MB
document Powerpoint - 21MB Sisteme Informaţionale Geografice pentru lucrări de Îmbunătăţiri Funciare
Alexandru Badea (administrator) şi Doru Mihai (consilier) - Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură - Bucureşti
document Powerpoint - 21 MB
document PDF - 1.6 MB Dezvoltarea Rurală Durabilă şi Amenajările de îmbunătăţiri funciare - element important al infrastructurii spaţiului rural românesc
Universitatea Politehnică Timişoara, Facultatea de Hidrotehnică - Teodor Eugen Man, decan
document PDF - 1.6 MB
document Powerpoint - 5 MB Proiectul "Reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii - Realizări şi perspective"
Banca Mondială, Unitatea de Management a Proiectului - Dan Dragomirescu, inginer
document Powerpoint - 5 MB
document PDF - 325 KB ISPIF - Brand inconfundabil
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti - dr. ing. Dănuţ Maria, director general
document Word - 540KB