IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
Asocia?ia pentru Îmbunata?iri Funciare oi Construc?ii Rurale din România

Asociaţia pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România

 
Constituiţi ca membri ai Asociaţiei pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România (A.I.F.C.R) putem fi un glas mai puternic, un partener de discuţii pentru structurile administrative şi sindicale, fără a ne confunda cu acestea.

Prezentare A.I.F.C.R.

Statutul A.I.F.C.R.

Membri A.I.F.C.R.

Adeziune / Cerere de membru

Contact

   
 

Cuvântul specialiştilor

Structurile instituţionale din domeniul Îmbunătăţirilor Funciare din România în perioada 1990-2013

Primele structuri organizatorice centrale în domeniul agriculturii şi germenii constituirii domeniului îmbunătăţiri funciare în România
Dr. Ing. Liviu BUHOCIU

Set de propuneri pentru eficientizarea activităţii din sectorul de îmbunătăţiri funciare
ing. Todor Voicu - martie 2009

"Model experimental pentru modernizarea calităţii apei de irigaţii la sursă în contextul european actual"
autor dr. ing. Constantin Nicolaescu
Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică
Bucureşti, tel. 0748 210 365

  

Anunţuri
Noi apariţii editoriale de specialitate
"Amenajări hidrotehnice complexe de-a lungul coridoarelor navale paneuropene şi interioare pentru dezvoltarea teritorială"
Editura Performantica Iaşi
Prezentarea Prof. Univ. Blidaru Valeriu la Simpozionul "Modernizări în Amenajările de Irigaţii şi Drenaje în România" - 25 iunie 2009
În atenţia specialiştilor:
La Editura PRINTECH - acreditată de Consiliul National al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior Bucureşti a apărut in decursul acestui an ghidul practic de "IRIGARE A CULTURILOR AGRICOLE ŞI HORTI- VITICOLE", autori Dr. ing. Nicolae GRUMEZA, Dr. ing. Cristian KLEPŞ. Autorii doresc să mulţumească pe această cale Conducerii Asociaţiei pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România (AIFCR) pentru sprijinul material acordat la editarea carţii "Amenajările de Irigaţii in România", prin grija Editurii CERES în anul 2005, carte recompensată cu premiul "I. M. Gheorghiu" al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS), precum şi pentru sprijinul moral acordat în vederea realizării prezentei lucrări.
Extras din studiul monografic "Modernizări în Amenajările de Îmbunătăţiri Funciare" înaintat spre tipărire la Editura Inventica din Iaşi
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează al IV-lea Simpozion Naţional Studenţesc "FIMCAD 2009" în data de 3-4 aprilie 2009, la sediul facultăţii
La Editura PERFORMANTICA-Institutul Naţional de Inventică din Iaşi, a apărut în luna martie a.c. studiul monografic “DEZVOLTARE RURALĂ - Modernizări în amenajările de irigaţii şi drenaje în România”, autori Prof. dr. doc. ing. Valeriu BLIDARU, Dr. ing. Irina STATE şi Dr. ing. Tudor Viorel BLIDARU.
Lucrarea "Amenajări hidrotehnice pentru dezvoltare rurală prin recuperări, protecţii de terenuri şi amenajări complexe", autori: Valeriu Blidaru, Irina State, Tudor Viorel Blidaru, la a carei apariţie şi-a adus aportul şi AIFCR, a fost premiată de Academia Română.
  AIFCR a fost unul dintre sponsorii Simpozionului
"60 de ani de învăţământ hidrotehnic la Timişoara"
organizat de Facultatea de Hidrotehnică din Timişoara în perioada 22-23 octombrie 2008. Simpozionul se constituie ca o manifestare stiinţifică menită a trece în revistă realizările, împlinirile din domeniul hidrologic la care şi-a adus aportul Facultatea de Hidrotehnică din Timişoara.
În perioada 8 - 9 mai a.c., Academia de Ştiinţe Agricole şi Slivice “Gheorghe Ionescu - Siseşti”, Secţia de Ştiinţă a Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţia Mediului, a organizat dezbaterea naţională cu tema: Dunărea, Lunca şi Delta Dunării - Agricultură şi Mediu - Prezent şi Perspectivă.
Referitor la adresa nr.112529/11.04.2008 prin care s-a solicitat AIFCR un punct de vedere cu privire la exploatarea în prezent şi în perspectivă a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Lunca Dunării vă facem cunoscut faptul că AIFCR îşi menţine poziţia exprimată anterior, cu următoarele argumente ...
  (click aici pentru a descărca fişierul)
Cotă din impozit: 44 de angajaţi ai S.C. DANEX CONSULT S.R.L. Bucureşti au dat 2% din impozitul pe anul 2007 pentru susţinerea AIFCR
Consfătuirea Naţională a specialiştilor din îmbunătăţiri Funciare, ediţia a III-a - 29 februarie - 2 martie 2008, Olăneşti, judeţul Vâlcea
  (click aici pentru download fişiere)
În atenţia specialiştilor
Vă recomandăm lucrările:
Mecanica pământurilor în practica de consolidare a terasamentelor
Hidroamelioraţii, Vol.I şi II
Dezvoltarea rurală şi regională durabilă a satului românesc
În atenţia societăţilor comerciale de proiectare:
În Monitorul Oficial nr.48 / 22 ianuarie 2008 a fost publicată Hotărârea nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
In memoriam
Omagiu la trecerea în nefiinţă a Prof. univ. dr. doc. ing. Valeriu BLIDARU
Omagiu la trecerea a 90 ani de la moartea renumitului savant, academician, profesor, proiectant şi constructor inginer Anghel Saligny
Prof.dr.ing. Nicolae GRUMEZA – model de probitate profesională în lumea cercetării ştiinţifice
Omagiu Anghel Saligny

Anghel Saligny

Personalitatea ing. Anghel Saligny în domeniul îmbunătăţirilor funciare în România
ing. Nicolae Mantz
dr. Horaţiu Ioaniţoaia