IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Administratia Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA
Amenajări pentru combaterea eroziunii solului
Amenajari pentru combaterea eroziunii solului
Suprafaţă amenajată cu lucrări pentru combaterea eroziunii solului 2.226.469 ha
Număr de amenajări de combatere a eroziunii solului din administrarea ANIF 650 ha
Filiale judeţene ANIF care au amenajări de combaterea eroziunii solului 39
Construcţii principale în amenajarile de combaterea eroziunii solului:
   - canale de evacuare de coastă, marginale şi de conducere
   - drumuri antierozionale
   - amenajări văi şi ravene
   - baraje şi praguri
   - căderi
   - podeţe
   - ziduri de sprijin şi consolidări de mal
   - plantaţii silvice antierozionale

13.220 km
28.050 km
7.183 km
16.448 buc
39.216 buc
29.835 buc
73.381 m
23.477 ha
Drenuri colectoare şi absorbante 19.833 km